Klinika Radovani

Ne ju rikthejmë dëgjimin .......

Klinika Radovani
 
Adresa : Rruga Hoxha Tahsin Pallati 60, Shkalla 2, Apartamenti 14. (Kat i dyte)
             Tirane,  Kodi Postar 1017
             Telefon: 042 371735


Oraret e vizitave: Nga e hena deri te premten  8.30 - 12.30  dhe  16.30 - 19.00
                          Te shtunen Mjeku 8.30 - 10.00 ndersa per aparate degjimi  9.00 - 13.00
                          Te dielen pushim
 
 
 
 
 
Vend-ndodhja Klinikes eshte shenuar me shenjen blu ne harten e meposhtme.
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2007 Klinika Radovani